Đồng hồ nam, Đồng hồ Thụy Sỹ

Dong-ho-QQ-QQ-S312J232Y

20%

Đồng hồ Q&Q QQ-S312J232Y
2.125.600 đ 2.657.000 đ
Dong-ho-QQ-QQ-S306J212Y

20%

Đồng hồ Q&Q QQ-S306J212Y
1.288.000 đ 1.610.000 đ
Dong-ho-Epos-E-7000.701.22.18.25

10%

Đồng hồ Epos E-7000.701.22.18.25
12.600.000 đ 14.000.000 đ
Dong-ho-Bruno-sohnle-BS-17-33192-263

10%

Đồng hồ Bruno sohnle BS-17-33192-263
14.175.000 đ 15.750.000 đ
Dong-ho-Jacques-Lemans-42-5F

20%

Đồng hồ Jacques Lemans 42-5F
5.478.400 đ 6.848.000 đ
Dong-ho-Jacques-Lemans-JL-42-3F

20%

Đồng hồ Jacques Lemans JL-42-3F
5.478.400 đ 6.848.000 đ
Dong-ho-Atlantic-29033.41.28

10%

Đồng hồ Atlantic 29033.41.28
6.831.000 đ 7.590.000 đ
Dong-ho-Jacques-lemans-1-1863E

20%

Đồng hồ Jacques lemans 1-1863E
6.138.400 đ 7.673.000 đ
Dong-ho-Diamond-D-DM15145IG

20%

Đồng hồ Diamond D DM15145IG
3.412.000 đ 4.265.000 đ
Dong-ho-Diamond-D-DM36505IG

20%

Đồng hồ Diamond D DM36505IG
2.860.000 đ 3.575.000 đ
Atlantic-AT-60347.43.11

10%

Atlantic AT-60347.43.11
8.082.000 đ 8.980.000 đ

Đồng hồ Epos Swiss

Dong-ho-Epos-E-7000.701.22.18.25

10%

Đồng hồ Epos E-7000.701.22.18.25

12.600.000 đ 14.000.000 đ
Dong-ho-Epos-E-7000.701.22.15.25

10%

Đồng hồ Epos E-7000.701.22.15.25

12.600.000 đ 14.000.000 đ
Dong-ho-Epos-E-7000.701.20.98.25

10%

Đồng hồ Epos E-7000.701.20.98.25

11.700.000 đ 13.000.000 đ
Dong-ho-Epos-Swiss-8000.700.20.85.15

10%

Đồng hồ Epos Swiss 8000.700.20.85.15

13.590.000 đ 15.100.000 đ
Dong-ho-Epos-8000.700.22.68.32

10%

Đồng hồ Epos 8000.700.22.68.32

17.910.000 đ 19.900.000 đ
Dong-ho-Epos-8000.700.22.68.15

10%

Đồng hồ Epos 8000.700.22.68.15

13.590.000 đ 15.100.000 đ

Đồng hồ Atlantic Swiss

Dong-ho-Alantic-68550.44.45R

10%

Đồng hồ Alantic 68550.44.45R

14.733.000 đ 16.370.000 đ
Dong-ho-Alantic-64751.45.31

10%

Đồng hồ Alantic 64751.45.31

23.715.000 đ 26.350.000 đ
Dong-ho-Alantic-64351.45.51

10%

Đồng hồ Alantic 64351.45.51

13.653.000 đ 15.170.000 đ
Dong-ho-Atlantic-29037.45.31MB

10%

Đồng hồ Atlantic 29037.45.31MB

8.262.000 đ 9.180.000 đ
Dong-ho-Atlantic-10351.45.13

10%

Đồng hồ Atlantic 10351.45.13

9.522.000 đ 10.580.000 đ
Dong-ho-Atlantic-22347.41.21

10%

Đồng hồ Atlantic 22347.41.21

8.262.000 đ 9.180.000 đ
Dong-ho-Atlantic-22346.45.21

10%

Đồng hồ Atlantic 22346.45.21

7.722.000 đ 8.580.000 đ
Dong-ho-Atlantic-29033.45.38

10%

Đồng hồ Atlantic 29033.45.38

7.546.500 đ 8.385.000 đ

Đồng hồ Bruno Sohnle Glashutte

Dong-ho-Bruno-Sohnle-BS-17-23185-950

10%

Đồng hồ Bruno Sohnle BS-17-23185-950

11.502.000 đ 12.780.000 đ
Dong-ho-Bruno-Sohnle-BS-17-23157-292

10%

Đồng hồ Bruno Sohnle BS-17-23157-292

15.597.000 đ 17.330.000 đ
Dong-ho-Bruno-sohnle-BS-17-33185-950

10%

Đồng hồ Bruno sohnle BS-17-33185-950

12.447.000 đ 13.830.000 đ
Dong-ho-Bruno-sohnle-BS-17-33189-892

10%

Đồng hồ Bruno sohnle BS-17-33189-892

12.447.000 đ 13.830.000 đ
Dong-ho-Bruno-Sohnle-BS-17-63162-244

10%

Đồng hồ Bruno Sohnle BS-17-63162-244

13.392.000 đ 14.880.000 đ
Dong-ho-Bruno-Sohnle-17-13179-245

10%

Đồng hồ Bruno Sohnle 17-13179-245

19.530.000 đ 21.700.000 đ
Dong-ho-Bruno-Sohnle-17-33085-921

10%

Đồng hồ Bruno Sohnle 17-33085-921

14.022.000 đ 15.580.000 đ

Đồng hồ Diamond D

Dong-ho-Diamond-D-DM8703L5-2TIG

20%

Đồng hồ Diamond D DM8703L5-2TIG

2.968.000 đ 3.710.000 đ
Dong-ho-Diamond-D-DM38025IG

20%

Đồng hồ Diamond D DM38025IG

3.304.000 đ 4.130.000 đ
Dong-ho-Diamond-D-DM5308B5

20%

Đồng hồ Diamond D DM5308B5

3.636.000 đ 4.545.000 đ
Dong-ho-Diamond-D-DM38445IG

20%

Đồng hồ Diamond D DM38445IG

2.860.000 đ 3.575.000 đ
Dong-ho-nu-Diamond-D-DM38445

20%

Đồng hồ nữ Diamond D DM38445

2.312.000 đ 2.890.000 đ
Dong-ho-Diamond-D-DM21005

20%

Đồng hồ Diamond D DM21005

2.864.000 đ 3.580.000 đ
Dong-ho-Diamond-D-DM38505B

20%

Đồng hồ Diamond D DM38505B

3.264.000 đ 4.080.000 đ
Dong-ho-Diamond-D-DM63175IG

20%

Đồng hồ Diamond D DM63175IG

2.860.000 đ 3.575.000 đ

Đồng hồ Aries Gold

Dong-ho-Aries-Gold-AG-L639F-G-GOLD

20%

Đồng hồ Aries Gold AG-L639F G-GOLD

2.838.000 đ 3.547.500 đ
Dong-ho-Aries-Gold-AG-L5037Z-G-W

20%

Đồng hồ Aries Gold AG-L5037Z G-W

3.180.000 đ 3.975.000 đ
Dong-ho-Aries-Gold-AG-L5036Z-G-W

20%

Đồng hồ Aries Gold AG-L5036Z G-W

3.180.000 đ 3.975.000 đ
Dong-ho-Aries-Gold-AG-G9005-G-S

20%

Đồng hồ Aries Gold AG-G9005 G-S

9.218.000 đ 11.522.500 đ
Dong-ho-Aries-Gold-AG-L5031-G-W-L

20%

Đồng hồ Aries Gold AG-L5031 G-W-L

3.380.000 đ 4.225.000 đ
Dong-ho-Aries-Gold-AG-L89035L-G-WHI

20%

Đồng hồ Aries Gold AG-L89035L G-WHI

5.478.000 đ 6.847.500 đ
Dong-ho-Aries-Gold-L5021-G-MB

20%

Đồng hồ Aries Gold L5021 G-MB

3.780.000 đ 4.725.000 đ
Dong-ho-Aries-Gold-G1017Z-S-RW

20%

Đồng hồ Aries Gold G1017Z S-RW

3.380.000 đ 4.225.000 đ

Đồng hồ Jacques Lemans

Dong-ho-Jacques-Lemans-JL-1-1909A

20%

Đồng hồ Jacques Lemans JL-1-1909A

8.778.400 đ 10.973.000 đ
Dong-ho-Jacques-Lemans-JL-1-1859F

20%

Đồng hồ Jacques Lemans JL-1-1859F

4.378.400 đ 5.473.000 đ
Dong-ho-Jacques-Lemans-JL-1-1859B

20%

Đồng hồ Jacques Lemans JL-1-1859B

3.278.400 đ 4.098.000 đ
Dong-ho-Jacques-Lemans-JL-1-1811G

20%

Đồng hồ Jacques Lemans JL-1-1811G

3.278.400 đ 4.098.000 đ
Dong-ho-Jacques-Lemans-JL-1-1654ZD

20%

Đồng hồ Jacques Lemans JL-1-1654ZD

3.938.400 đ 4.923.000 đ
Dong-ho-Jacques-Lemans-1-1997F

20%

Đồng hồ Jacques Lemans 1-1997F

1.958.400 đ 2.448.000 đ
Dong-ho-Jacques-Lemans-JL-42-3D

20%

Đồng hồ Jacques Lemans JL-42-3D

5.478.400 đ 6.848.000 đ

Đồng hồ QQ

Dong-ho-QQ-QQ-S312J202Y

20%

Đồng hồ Q&Q QQ-S312J202Y

2.125.600 đ 2.657.000 đ
Dong-ho-QQ-QQ-M173J001Y

20%

Đồng hồ Q&Q QQ-M173J001Y

804.800 đ 1.006.000 đ
Dong-ho-QQ-QQ-S278J304Y

20%

Đồng hồ Q&Q QQ-S278J304Y

1.012.000 đ 1.265.000 đ
Dong-ho-QQ-S284J204Y

20%

Đồng hồ Q&Q S284J204Y

1.269.600 đ 1.587.000 đ
Dong-ho-QQ-S281J212Y

20%

Đồng hồ Q&Q S281J212Y

1.012.000 đ 1.265.000 đ
Dong-ho-QQ-S286J204Y

20%

Đồng hồ Q&Q S286J204Y

1.269.600 đ 1.587.000 đ
Dong-ho-QQ-S279J212Y

20%

Đồng hồ Q&Q S279J212Y

1.012.000 đ 1.265.000 đ
Dong-ho-QQ-S290J202Y

20%

Đồng hồ Q&Q S290J202Y

1.269.600 đ 1.587.000 đ

Đồng hồ Jacques Du Manoir

Dong-ho-Jacques-Du-Manoir-JM-LEG.5

20%

Đồng hồ Jacques Du Manoir JM-LEG.5

3.744.000 đ 4.680.000 đ
Dong-ho-Jacques-Du-Manoir-NROP.20

20%

Đồng hồ Jacques Du Manoir NROP.20

4.120.000 đ 5.150.000 đ
Dong-ho-Jacques-Du-Manoir-TN.61

20%

Đồng hồ Jacques Du Manoir TN.61

3.744.000 đ 4.680.000 đ
Dong-ho-Jacques-Du-Manoir-NRO.12

20%

Đồng hồ Jacques Du Manoir NRO.12

3.928.000 đ 4.910.000 đ
Dong-ho-Jacques-Du-Manoir-LON.1

20%

Đồng hồ Jacques Du Manoir LON.1

3.744.000 đ 4.680.000 đ
Dong-ho-Jacques-Du-Manoir-JORM.4

20%

Đồng hồ Jacques Du Manoir JORM.4

4.120.000 đ 5.150.000 đ

Đồng hồ Citizen

Dong-ho-CITIZEN-CT-BI5072-51E

20%

Đồng hồ CITIZEN CT-BI5072-51E

3.120.000 đ 3.900.000 đ
Dong-ho-nam-Citizen-NH8384-14E

20%

Đồng hồ nam Citizen NH8384-14E

5.440.000 đ 6.800.000 đ
Dong-ho-nam-Citizen-NH8383-17E

20%

Đồng hồ nam Citizen NH8383-17E

5.440.000 đ 6.800.000 đ
Dong-ho-Citizen-NH8380-15E

20%

Đồng hồ Citizen NH8380-15E

4.640.000 đ 5.800.000 đ
Dong-ho-Citizen-NH8350-83E

20%

Đồng hồ Citizen NH8350-83E

4.200.000 đ 5.250.000 đ
Dong-ho-Citizen-NH8350-59E

20%

Đồng hồ Citizen NH8350-59E

4.200.000 đ 5.250.000 đ
Dong-ho-Citizen-ER0203-51E

20%

Đồng hồ Citizen ER0203-51E

2.816.000 đ 3.520.000 đ
Dong-ho-Citizen-AN8130-53E

20%

Đồng hồ Citizen AN8130-53E

3.840.000 đ 4.800.000 đ

Đồng hồ Tourbillon Memorigin

Dong-ho-Tourbillon-memorigin-3366V

20%

Đồng hồ Tourbillon memorigin 3366V

124.000.000 đ 155.000.000 đ
Dong-ho-Tourbillon-Memorigin-1688T

20%

Đồng hồ Tourbillon Memorigin 1688T

134.400.000 đ 168.000.000 đ
Dong-ho-Tourbillon-Memorigin-8668

20%

Đồng hồ Tourbillon Memorigin 8668

134.400.000 đ 168.000.000 đ
Dong-ho-Tourbillon-Memorigin-88888

20%

Đồng hồ Tourbillon Memorigin 88888

134.400.000 đ 168.000.000 đ
Dong-ho-Tourbilon-Memorigin-3366T

20%

Đồng hồ Tourbilon Memorigin 3366T

108.000.000 đ 135.000.000 đ
Tourbillon-Memorigin-11111

20%

Tourbillon Memorigin 11111

108.000.000 đ 135.000.000 đ
Tourbillon-Memorigin-33333

20%

Tourbillon Memorigin 33333

108.000.000 đ 135.000.000 đ

Stuhrling Original Swiss

Stuhrling-Original-ST-1076.33152

20%

Stuhrling Original ST-1076.33152

4.900.000 đ 6.125.000 đ
Stuhrling-Original-ST-532.02

20%

Stuhrling Original ST-532.02

6.500.000 đ 8.125.000 đ
Stuhrling-Original-ST-297.333K31

20%

Stuhrling Original ST-297.333K31

11.550.400 đ 14.438.000 đ
Stuhrling-Original-ST-414.334154

20%

Stuhrling Original ST-414.334154

6.600.000 đ 8.250.000 đ
Stuhrling-Original-ST-250.112G18

20%

Stuhrling Original ST-250.112G18

9.790.400 đ 12.238.000 đ
Stuhrling-Original-ST-425.33111

20%

Stuhrling Original ST-425.33111

5.900.000 đ 7.375.000 đ
Stuhrling-Original-ST-127A2.333519

20%

Stuhrling Original ST-127A2.333519

17.490.400 đ 21.863.000 đ

Video clips

Khách hàng nói gì về đăng quang watch

Ý kiến khách hàng

Hôm nay đã mua dc thêm 1 em Jacques Lemans, bổ sung vào bộ sưu tập đồng hồ, thật tuyệt vời,nhiều mẫu mới đẹp lắm, cho 10 điểm về chất lượng giành cho ĐQW
Mình đã từng sử dụng đồng hồ giả trước khi biết đến ĐQ, từ lúc mua đồng hồ ở ĐQ mình sử dụng thấy rất OK, cảm ơn ĐQ nhé
Đăng Quang wactch luôn là điểm đến yêu thích và hàng đầu của tôi khi nói về đồng hồ
Đăng Quang đã là hệ thống bán lẻ đồng hồ lớn nhất Việt Nam nay lại càng lớn mạnh hơn! Tôi rất tin tưởng vào đồng hồ ở hệ thống Đăng Quang
Hôm nay mình có ghé qua cửa hàng đồng hồ Đăng Quang ở 473 Lê Hoàn mua 1 cái rồi, nhân viên rất nhiệt tình, nhất định sẽ quay lại và giới thiệu bạn bè đến đây
Đã dùng của Đăng Quang 1 con Stuhrling được gần 2 năm rồi, thấy rất tốt. đặc biệt thích thái độ phục vụ bên các bạn!
Mua một em Bruno của Đăng Quang bên Trần Đăng Ninh mà dùng ưng quá không muốn đổi sang dòng khác mà thấy em Tourbillon lại nao lòng, tư vấn của mấy bạn nhân viên rất tận tình và chuyên nghiệp chắc sẽ sớm quay lại.
Đang đeo 1 em epos bên Đăng Quang rồi, Mình thấy ghiền lắm luôn! Chất lượng đã ok mà khi mua hàng được tư vấn rất nhiệt tình nữa, cảm ơn Đăng Quang nhé
Đã sử dụng 1 sp của Jacques Lemans mua bên Đăng Quang. rất ưng ý và đẹp, chất lượng mà giá cả lại hợp lý.
Là 1 khách hàng khó tính và tỉ mỉ. nên tôi luôn chọn những sản phẩm tốt nhất và chính hãng. Tôi đến Đăng QUang watch cũng vì mục tiêu đó, nhưng sp dù tốt đến đâu, qua thời gian , qua hoàn cảnh rồi cũng sẽ có lúc hỏng hóc, cảm ơn Đăng QUang watch đã có chương trình bảo hành 10 năm về máy và pin, giúp tôi như càng yên tâm và tin tưởng hơn. Sản phẩm đã tốt, nhưng giá trị hậu mãi mà các bạn đem đến mới thực sự quý giá.
Mình có mua đh tại đây mình thích từ cách nhân viên phục vụ tận tình, vui tính và chế độ bảo hành của Đăng Quang Watch ko chê được điểm nào bảo hành 10 năm luôn
Từ khi Đăng Quang Watch phân phối đồng hồ chính hãng về VN. Tôi không còn phải nhờ bạn bè xách tay về nữa. Cảm ơn Đăng Quang Watch rất nhiều. Luôn tin tưởng vào chất lượng sp của các bạn
Epos là một trong top 10 hãng đồng hồ độc lập rất uy tín trong ngành đồng hồ Thụy Sỹ. Những chiếc đồng hồ được sản xuất bằng tay với bí quyết lâu đời đã tạo ra những chiếc đồng hồ tuyệt vời.
ĐỒNG HỒ BRUNO SOHNLE GLASHUTTE. Khác với người Pháp bị ám ảnh bởi đồng hồ siêu mỏng, người Thụy Sĩ chuyên làm đồng hồ đẹp như trang sức, từ lâu, một chiếc đồng hồ Đức cứng cáp và thực dụng luôn được xem là biểu tượng của đàn ông đích thực.
ĐỒNG HỒ ARIES GOLD. Aries Gold là hãng đồng hồ được thành lập vào năm 1928 bởi một nhóm kỹ sư Châu Âu tại Thụy Sỹ, họ cùng chung một mục đích: tạo ra những chiếc đồng hồ cao cấp mạnh mẽ và có độ chính xác cao.
ĐỒNG HỒ DIAMOND D. Đồng hồ Diamond D mang đến cho khách hàng vẻ đẹp tinh tế, vĩnh cửu như những viên kim cương thuần khiết được tạo nên qua quá trình hàng triệu năm. Với thiết kế tinh xảo, mặt kính sử dụng đá saphia chống xước hoàn toàn đem đến cho quý khách một sản phẩm hoàn hảo với chất lượng vượt trội. Đó là vẻ đẹp vĩnh cửu. Sản phẩm được bảo hành trọn đời.
ĐỒNG HỒ ATLANTIC SWISS. Atlantic là một trong những thương hiệu hàng đầu thế giới được thành lập vào năm 1888 bởi Eduard Kummer, một trong những nhà tiên phong đặt nền móng cho ngành sản xuất đồng hồ cao cấp Thụy Sĩ.
CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC TUYẾN ĐĂNG QUANG

Đăng Quang Watch tiền thân là Siêu thị Đăng Quang được thành lập vào năm 2008. Ra đời trong thời điểm kinh doanh qua internet tại Việt Nam còn non trẻ, thị trường còn khó khăn.

Trong quá trình phát triển, Đăng Quang Watch mở rộng hoạt động kinh doanh đa dạng hơn là kênh phân phối, bán lẻ các thương hiệu đồng hồ danh tiếng. Khách hàng luôn luôn tin tưởng sử dụng sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi Đăng Quang Watch. Qua đó, Đăng Quang Watch luôn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao, toàn diện về mọi mặt một cách bền vững so với các công ty kinh doanh cùng lĩnh vực.

Hiện nay, Đăng QuangWatch đang phân phối các thương hiệu đồng hồ danh tiếng trên thế giới như: Tourbillon Memorigin, Stuhrling Original, Diamond D, Bruno Sohnle Glashutte, Atlantic Swiss, Aries Gold, Epos Swiss...

Đồng hồ Epos Swiss