Đồng hồ nam, Đồng hồ Thụy Sỹ

Loại đồng hồ
Thương hiệu
Khoảng giá
Đồng hồ Atlantic AT-20335.43.28G
9.702.000 đ 10.780.000 đ -10%
Đồng hồ Epos E-7000.701.22.16.26
12.600.000 đ 14.000.000 đ -10%
Đồng hồ Diamond D DM38025IG
3.717.000 đ 4.130.000 đ -10%
Đồng hồ Epos Swiss 3437.132.22.18.27
29.970.000 đ 33.300.000 đ -10%
Đồng hồ Bruno sohnle BS-17-33185-950
12.447.000 đ 13.830.000 đ -10%
Đồng hồ Bruno sohnle BS-17-33192-263
14.175.000 đ 15.750.000 đ -10%
Đồng hồ nữ Aries Gold AG-L5032Z G-W-L
4.252.500 đ 4.725.000 đ -10%
Đồng hồ Atlantic 64456.45.31
16.533.000 đ 18.370.000 đ -10%
Đồng hồ Atlantic 29036.45.21L
7.551.000 đ 8.390.000 đ -10%
Đồng hồ Jacques Lemans 42-5D
6.498.000 đ 7.220.000 đ -10%
Đồng hồ Diamond D DM38445IG
3.217.500 đ 3.575.000 đ -10%
Đồng hồ Atlantic 64352.44.21
14.733.000 đ 16.370.000 đ -10%
Đồng hồ Aries gold G103 S-BU
4.477.500 đ 4.975.000 đ -10%
Đồng hồ Aries Gold AG-L58010L G-MP
8.142.750 đ 9.047.500 đ -10%
Đồng hồ Diamond D DM15145IG
3.838.500 đ 4.265.000 đ -10%
Đồng hồ Diamond D DM36505IG
3.217.500 đ 3.575.000 đ -10%
Đồng hồ Epos 3390.152.22.10.32
32.400.000 đ 36.000.000 đ -10%
Đồng hồ Aries Gold G 1022 RG-W
2.677.500 đ 2.975.000 đ -10%
Đồng hồ Aries Gold L 1024 S-MP
3.127.500 đ 3.475.000 đ -10%
Đồng hồ Jacques Lemans JL-1-1862ZC
3.888.000 đ 4.320.000 đ -10%
Đồng hồ Jacques Lemans JL-1-1850ZA
2.583.000 đ 2.870.000 đ -10%
Đồng hồ Jacques Lemans JL-1-1830E
6.498.000 đ 7.220.000 đ -10%
Đồng hồ Jacques Lemans JL-1-1830B
5.193.000 đ 5.770.000 đ -10%

Đồng hồ Epos E-7000.701.22.18.25

12.600.000 đ 14.000.000 đ -10%

Đồng hồ Epos E-7000.701.22.15.25

12.600.000 đ 14.000.000 đ -10%

Đồng hồ Epos E-7000.701.20.98.25

11.700.000 đ 13.000.000 đ -10%

Đồng hồ Epos 8000.700.22.65.15

13.590.000 đ 15.100.000 đ -10%

Đồng hồ Epos 8000.700.22.68.32

17.910.000 đ 19.900.000 đ -10%

Đồng hồ Epos 8000.700.22.68.15

13.590.000 đ 15.100.000 đ -10%

Đồng hồ Epos 8000.700.22.88.32

20.520.000 đ 22.800.000 đ -10%

Đồng hồ Atlantic AT-60335.41.21R

8.496.000 đ 9.440.000 đ -10%

Đồng hồ Atlantic AT-20335.41.21R

8.172.000 đ 9.080.000 đ -10%

Đồng hồ Alantic 68550.44.45R

14.733.000 đ 16.370.000 đ -10%

Đồng hồ Alantic 64751.45.31

23.715.000 đ 26.350.000 đ -10%

Đồng hồ Alantic 64351.45.51

13.653.000 đ 15.170.000 đ -10%

Đồng hồ Atlantic 29036.45.31MB

8.082.000 đ 8.980.000 đ -10%

Đồng hồ Atlantic 29037.45.31MB

8.262.000 đ 9.180.000 đ -10%

Đồng hồ Atlantic 10351.45.13

9.522.000 đ 10.580.000 đ -10%

Đồng hồ Diamond D DM8703L5-2TIG

3.339.000 đ 3.710.000 đ -10%

Đồng hồ Diamond D DM5308B5

4.090.500 đ 4.545.000 đ -10%

Đồng hồ Diamond D DM38445IG

3.217.500 đ 3.575.000 đ -10%

Đồng hồ nữ Diamond D DM38445

2.601.000 đ 2.890.000 đ -10%

Đồng hồ Diamond D DM21005

3.222.000 đ 3.580.000 đ -10%

Đồng hồ Diamond D DM63175IG

3.217.500 đ 3.575.000 đ -10%

Đồng hồ Diamond D DM38445RG

3.217.500 đ 3.575.000 đ -10%

Đồng hồ Diamond D DM37975B

3.465.000 đ 3.850.000 đ -10%

Đồng hồ Aries Gold G 1022 RG-W

2.677.500 đ 2.975.000 đ -10%

Đồng hồ Aries Gold L 1024 S-MP

3.127.500 đ 3.475.000 đ -10%

Đồng hồ Aries Gold AG-L639F G-GOLD

3.192.750 đ 3.547.500 đ -10%

Đồng hồ Aries Gold AG-L5037Z G-W

3.577.500 đ 3.975.000 đ -10%

Đồng hồ Aries Gold AG-L5036Z G-W

3.577.500 đ 3.975.000 đ -10%

Đồng hồ Aries Gold AG-G9005 G-S

10.370.250 đ 11.522.500 đ -10%

Đồng hồ Aries Gold AG-L5031 G-W-L

3.802.500 đ 4.225.000 đ -10%

Đồng hồ Aries Gold AG-L89035L G-WHI

6.162.750 đ 6.847.500 đ -10%

Đồng hồ Jacques Lemans JL-1-1862ZC

3.888.000 đ 4.320.000 đ -10%

Đồng hồ Jacques Lemans JL-1-1850ZA

2.583.000 đ 2.870.000 đ -10%

Đồng hồ Jacques Lemans JL-1-1830E

6.498.000 đ 7.220.000 đ -10%

Đồng hồ Jacques Lemans JL-1-1830B

5.193.000 đ 5.770.000 đ -10%

Đồng hồ Jacques Lemans JL-1-1909A

10.413.000 đ 11.570.000 đ -10%

Đồng hồ Jacques Lemans JL-1-1859F

5.193.000 đ 5.770.000 đ -10%

Đồng hồ Jacques Lemans JL-1-1859B

3.888.000 đ 4.320.000 đ -10%

Đồng hồ Q&Q QQ-S312J202Y

2.391.300 đ 2.657.000 đ -10%

Đồng hồ Q&Q QQ-M173J001Y

905.400 đ 1.006.000 đ -10%

Đồng hồ Q&Q QQ-S278J304Y

1.138.500 đ 1.265.000 đ -10%

Đồng hồ Q&Q S284J204Y

1.428.300 đ 1.587.000 đ -10%

Đồng hồ Q&Q S281J212Y

1.138.500 đ 1.265.000 đ -10%

Đồng hồ Q&Q S286J204Y

1.428.300 đ 1.587.000 đ -10%

Đồng hồ Q&Q S279J212Y

1.138.500 đ 1.265.000 đ -10%

Đồng hồ Q&Q S290J202Y

1.428.300 đ 1.587.000 đ -10%

Đồng hồ Bruno Sohnle BS-17-23185-950

11.502.000 đ 12.780.000 đ -10%

Đồng hồ Bruno Sohnle BS-17-23157-292

15.597.000 đ 17.330.000 đ -10%

Đồng hồ Bruno sohnle BS-17-33189-892

12.447.000 đ 13.830.000 đ -10%

Đồng hồ Bruno Sohnle BS-17-63162-244

13.392.000 đ 14.880.000 đ -10%

Đồng hồ Bruno Sohnle 17-13179-245

19.530.000 đ 21.700.000 đ -10%

Đồng hồ Bruno Sohnle 17-33085-921

14.022.000 đ 15.580.000 đ -10%

Đồng hồ Bruno Sohnle 17-23115-952

25.047.000 đ 27.830.000 đ -10%

Đồng hồ Jacques Du Manoir JM-LEG.5

4.212.000 đ 4.680.000 đ -10%

Đồng hồ Jacques Dumanoir BLX.24

3.366.000 đ 3.740.000 đ -10%

Đồng hồ đôi Jacques Du Manoir PP.3+PP.4

3.762.000 đ 4.180.000 đ -10%

Đồng hồ Jacques Du Manoir AR.5B

2.727.000 đ 3.030.000 đ -10%

Đồng hồ Jacques Du Manoir TN.41

3.573.000 đ 3.970.000 đ -10%

Đồng hồ Jacques Du Manoir LON.1

4.212.000 đ 4.680.000 đ -10%

Đồng hồ Jacques Du Manoir JORM.4

4.635.000 đ 5.150.000 đ -10%

Đồng hồ Jacques Du Manoir DY.8

6.327.000 đ 7.030.000 đ -10%

Đồng hồ nam Citizen NH8384-14E

6.120.000 đ 6.800.000 đ -10%

Đồng hồ nam Citizen NH8383-17E

6.120.000 đ 6.800.000 đ -10%

Đồng hồ Citizen NH8380-15E

5.220.000 đ 5.800.000 đ -10%

Đồng hồ Citizen NH8350-83E

4.725.000 đ 5.250.000 đ -10%

Đồng hồ Citizen NH8350-59E

4.725.000 đ 5.250.000 đ -10%

Đồng hồ Citizen ER0203-51E

3.168.000 đ 3.520.000 đ -10%

Đồng hồ Citizen AN8130-53E

4.320.000 đ 4.800.000 đ -10%

Đồng hồ Citizen AN8120-57E

4.320.000 đ 4.800.000 đ -10%

Đồng hồ Tourbillon memorigin 3366V

139.500.000 đ 155.000.000 đ -10%

Đồng hồ Tourbillon Memorigin 1688T

151.200.000 đ 168.000.000 đ -10%

Đồng hồ Tourbillon Memorigin 8668

151.200.000 đ 168.000.000 đ -10%

Đồng hồ Tourbillon Memorigin 88888

151.200.000 đ 168.000.000 đ -10%

Đồng hồ Tourbilon Memorigin 3366T

121.500.000 đ 135.000.000 đ -10%

Tourbillon Memorigin 11111

121.500.000 đ 135.000.000 đ -10%

Tourbillon Memorigin 33333

121.500.000 đ 135.000.000 đ -10%

Dây D-71S-440-01/24

405.000 đ 450.000 đ -10%

Dây D-71S-385A-02/24

360.000 đ 400.000 đ -10%

Dây D-71Y-190-02/24

630.000 đ 700.000 đ -10%

Dây D-01A-409-01/24

585.000 đ 650.000 đ -10%

Dây da Đăng Quang D-PANF-443-20/18G

495.000 đ 550.000 đ -10%

Dây da Đăng Quang D-PANF-385A-02/22G

495.000 đ 550.000 đ -10%

Dây da Đăng Quang D-71C-443-04/18G

360.000 đ 400.000 đ -10%

Dây da Đăng Quang D-71C-443-01/18G

360.000 đ 400.000 đ -10%
Mua Online giảm thêm 5%

Đồng hồ Jacques Lemans 1-1929D

2.583.000 đ 2.870.000 đ -10%
Mua Online giảm thêm 5%

Đồng hồ Diamond D DM38445IG

3.217.500 đ 3.575.000 đ -10%
Mua Online giảm thêm 5%

Đồng hồ Diamond D DM36505IG

3.217.500 đ 3.575.000 đ -10%
Mua Online giảm thêm 5%

Đồng hồ Aries Gold AG-G1001 G-BR

3.330.000 đ 3.700.000 đ -10%
Mua Online giảm thêm 5%

Đồng hồ Jacques Lemans JL-1-1769E

3.366.000 đ 3.740.000 đ -10%
Mua Online giảm thêm 5%

Đồng hồ Jacques Lemans JL-1-1851ZD

3.366.000 đ 3.740.000 đ -10%
Kiến thức về đồng hồ, thông tin khuyến mãi, tin tức & sự kiện, hình ảnh, video clip về đồng hồ đeo tay mới nhất hiện nay, cập nhật liên tục nhanh và đầy đủ ...

Cập nhật ngày: 17/01/2019

Đăng Quang Watch tưng bừng khai trương Showroom mới tại trung tâm thương mại Mê Linh Plaza
Với sự phát triển và mở rộng quy mô mạnh mẽ, nhà phân phối đồng hồ chính hãng số 1 Việt Nam Đăng Quang Watch tiếp tục khai trương showroom mới.
Đọc tiếp

Cập nhật ngày: 16/01/2019

Chương trình tri ân khách hàng, chúc mừng năm mới 2019 giảm giá 10% toàn bộ sản phẩm
Kính gửi: Quý khách hàng, Trước hết, Công ty Cổ phần trực tuyến Đăng Quang xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của Quý khách hàng trong thời gian vừa qua.
Đọc tiếp

Cập nhật ngày: 01/01/2019

Big sale – Chào năm mới giảm giá đến 30% - Cơ hội nhận lì xì X5 giá trị hóa đơn
Song song với chương trình tặng vé Vip tham dự sự kiện tri ân khách hàng Đăng Quang Music Show 04. Đăng Quang Watch tiếp tục triển khai ưu đãi hoàn tiền X5 giá trị sản phẩm cho khách hàng của Đăng Quang Watch qua 100 showroom bán lẻ trực tiếp trên toàn quốc.
Đọc tiếp

SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG

Cam kết 100% sản phẩm chính hãng

BẢO HÀNH

10 năm tại Đăng Quang Watch

Thẻ khách hàng VIP

Với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Kết nối mạng xã hội

Ý kiến khách hàng

Hôm nay đã mua dc thêm 1 đồng hồ Jacques Lemans, bổ sung vào bộ sưu tập, thật tuyệt vời, nhiều mẫu mới đẹp lắm, cho 10 điểm về chất lượng giành cho ĐQW.

Anh: Lê Minh Trung

Mình đã từng sử dụng đồng hồ giả trước khi biết đến ĐQ, từ lúc mua đồng hồ ở ĐQ mình sử dụng thấy rất OK, cảm ơn ĐQ nhé.

Anh: Trần Đại Dương

Đăng Quang wactch luôn là điểm đến yêu thích và hàng đầu của tôi khi nói về đồng hồ.

Chị: Nguyễn Thùy Trang

Các công ty thành viên

CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC TUYẾN ĐĂNG QUANG

VPGD: Số 9 Nguyễn Khánh Toàn – Cầu Giấy – TP. Hà Nội - Email: sieuthidangquang@gmail.com

Giấy CNĐKKD và MSDN số: 0104938104 đăng ký lần đầu do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 07/10/2010